English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Steller, J. Iwko

Modelowanie procesu uplastyczniania tworzyw polimerowych podczas wtryskiwania.

Cz. I. Założenia modelu i transport tworzywa stałego
Polimery 2008, nr 11-12, 836


Streszczenie

Przedstawiono podstawowe założenia umożliwiające zbudowanie matematycznego modelu procesu uplastyczniania podczas wtryskiwania uwzględniające rzeczywiste warunki procesu. Obejmują one np. postępowo-zwrotny ruch ślimaka (trójstrefowego) o określonym skoku, a także fazy stapiania tworzywa - faza statyczna (ślimak nieruchomy) i dynamiczna (ślimak obracający się) - będące funkcjami różnych parametrów geometrycznych, materiałowych i roboczych. Przeanalizowano ponadto przebieg procesu uplastyczniania w strefie transportu tworzywa stałego związany z ruchem ślimaka. Inne elementy modelu zostaną przedstawione w kolejnych opracowaniach.


Słowa kluczowe: tworzywa polimerowe, wtryskiwanie, modelowanie komputerowe, transport złoża stałego


e-mail: Jacek.Iwko@pwr.wroc.pl


R. Steller, J. Iwko (121.3 KB)
Modelowanie procesu uplastyczniania tworzyw polimerowych podczas wtryskiwania. Cz. I. Założenia modelu i transport tworzywa stałego