English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Sterzyński, M. Kubczak

RAPID COMMUNICATION
Wysokonapełnione kompozyty polietylen/metaołowian baru do zastosowań

w bipolarnych akumulatorach kwasowo-ołowiowych

Polimery 2006, nr 2, 150


Streszczenie

Metaołowian baru (BMP) jest jednym z materiałów proponowanych jako napełniacz przewodzący kompozytów polimerowych, wykorzystywanych do produkcji nośnika materiału elektrodowego akumulatora kwasowo-ołowiowego o konstrukcji bipolarnej. Kompozyty metaołowianu baru i polietylenu jako matryce polimerowe, wykonano wykorzystując plastograf Brabendera. Matrycę polietylenową modyfikowano poprzez dodatek polimeru ciekłokrystalicznego PET/PHB w celu uzyskania właściwej lepkości. Zawartość BMP wynosiła od 92 do 94 % mas. (tabela 1). Ustalono, że opór właściwy kompozytów maleje ze wzrostem zawartości BMP (rys. 3). Wysoki stopień napełnienia spowodował również wzrost temperatury mięknienia według Vicata. Na podstawie obserwacji SEM stwierdzono jednorodność rozproszenia ziaren metaołowianu baru w matrycy polimerowej (rys. 4 i 5).


Słowa kluczowe: metaołowian baru, bipolarny akumulator ołowiowo-kwasowy, kompozyt polimerowy, opór właściwy, temperatura mięknienia według Vicata


e-mail: tomasz.sterzynski@put.poznan.pl


T. Sterzyński, M. Kubczak (109.3 KB)
Wysokonapełnione kompozyty polietylen/metaołowian baru do zastosowań w bipolarnych akumulatorach kwasowo-ołowiowych