English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Neugebauer

Synteza kopolimerów szczepionych w wyniku połączenia dwóch metod

kontrolowanej polimeryzacji

Polimery 2011, nr 7-8, 521


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.521

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczący syntezy kopolimerów szczepionych, w której zastosowano dwa różne mechanizmy polimeryzacji. Scharakteryzowano taktykę łączenia na podstawie metody makroinicjatora i makromonomeru. Omówiono selektywne makroinicjatory wielofunkcyjne oraz reaktywne polimery metakrylanu glicydylu spełniające rolę prekursorów wielofunkcyjnych makroinicjatorów. Opisano syntezy makromonomerów na bazie różnorodnych polimerów. Przedstawiono także możliwości łączenia różnych segmentów sąsiadujących ze sobą w jednej makrocząsteczce, co wpływa na rozmaitość i specyficzność właściwości wytwarzanego kopolimeru.


Słowa kluczowe: kopolimery szczepione, kopolimery reaktywne, makroinicjator wielofunkcyjny, makromonomer


e-mail: dorota.neugebauer@polsl.pl


D. Neugebauer

Synteza kopolimerów szczepionych w wyniku połączenia dwóch metod kontrolowanej polimeryzacji