English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Sztuka, I. Kołodziejska

Jadalne folie oraz powłoki powierzchniowe z polimerów naturalnych stosowane

do opakowań żywności. Cz. I. Właściwości
Polimery 2008, nr 9, 627


Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej wykorzystania polimerów naturalnych (białek i polisacharydów) do wytwarzania jadalnych powłok powierzchniowych bądź opakowań artykułów żywnościowych. Omówiono wymagania stawiane takim materiałom oraz ich właściwości ze szczególnym uwzględnieniem przepuszczalności pary wodnej (WVP). Przedstawiono sposoby modyfikacji folii z polimerów naturalnych poprzez włączenie w ich struktury substancji hydrofobowych w celu poprawy ich właściwości barierowych w stosunku do pary wodnej.


Słowa kluczowe: polimery naturalne, białka, polisacharydy, opakowania jadalne, właściwości barierowe, modyfikacja


e-mail: i.kolodziejska@chem.pg.gda.pl


K. Sztuka, I. Kołodziejska (102.8 KB)
Jadalne folie oraz powłoki powierzchniowe z polimerów naturalnych stosowane do opakowań żywności. Cz. I. Właściwości