English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Szustakiewicz, M. Gazińska, A. Kiersnowski, J. Pigłowski

Nanokompozyty poliamid 6/organomontmorylonit otrzymywane

z materiałów odpadowych (j. ang.)

Polimery 2011, nr 5, 397


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.397

Streszczenie

W artykule opisano wyniki badań nad nanokompozytami otrzymanymi z odpadowego poliamidu 6 oraz organicznie modyfikowanych montmorylonitów. Kompozyty wykonano z przedmieszek otrzymywanych w wytłaczarce dwuślimakowej współbieżnej. Badania rentgenograficzne wykazały, że delaminacja warstwowych glinokrzemianów w kompozycie jest całkowita (rys. 1—2) oraz częściowa (rys. 3) i zależy od rodzaju poliamidu użytego do wytworzenia przedmieszki. Testy wytrzymałościowe potwierdziły, że dodatek kilku procent warstwowego organomontmorylonitu do odpadu poliamidowego może być względnie prostą i tanią metodą otrzymania materiałów o bardzo dobrych parametrach mechanicznych (tabela 2).


Słowa kluczowe: poliamid 6, organomontmorylonit, nanokompozyty, recykling


e-mail: konrad.szustakiewicz@pwr.wroc.pl


K. Szustakiewicz, M. Gazińska, A. Kiersnowski, J. Pigłowski

Nanokompozyty poliamid 6/organomontmorylonit otrzymywane z materiałów odpadowych (j. ang.)