English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Szymczyk, Z. Rosłaniec

Degradacja i stabilizacja termoplastycznych elastomerów eterowo-estrowych (TPE-E)

Polimery 2006, nr 9, 627


Streszczenie

Na podstawie danych literaturowych i prac własnych (144 pozycje pochodzące w przeważającej części z ostatnich 20 lat) przedstawiono przegląd możliwych mechanizmów degradacji termicznej i termooksydacyjnej termoplastycznych elastomerów poli(eterowo-estrowych) (TPE-E). Do grupy tej, oprócz handlowych kopoli(etero-estrów), opartych na PBT, PBN, PEOX i PTMO, zaliczono wiele kopolimerów blokowych różniących się budową segmentów - ugrupowanie estrowe, oprócz innych grup funkcyjnych, może występować w segmencie zarówno sztywnym, jak i giętkim. Czas życia TPE-E zależy od procesów utleniania oraz termicznej degradacji, przeważnie postępujących niezależnie od siebie. Termiczne utlenianie elastomerów estrowych może mieć miejsce na każdym etapie ich cyklu życia: podczas syntezy, przetwórstwa a także przechowywania i użytkowania gotowych wyrobów. Porównano wpływ wprowadzenia różnorodnych dodatków na procesy rozkładu i starzenia TPE-E. Dzięki odpowiedniemu doborowi stabilizatorów i przeciwutleniaczy oraz wyjściowych substratów można uzyskać materiały charakteryzujące się doskonałymi właściwościami użytkowymi i znaczną odpornością na oddziaływanie różnych warunków środowiska.


Słowa kluczowe: termoplastyczne elastomery eterowo-estrowe, budowa chemiczna, degradacja termooksydacyjna, stabilizacja


e-mail: anna.szymczyk@ps.pl


A. Szymczyk, Z. Rosłaniec (629 KB)
Degradacja i stabilizacja termoplastycznych elastomerów eterowo-estrowych (TPE-E)