English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Profesorowi Marianowi Kryszewskiemu

"Polimery", nr 2/2011


18 listopada 2010 r., w budynku Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi (CBMiM PAN), w piątą rocznicę śmierci Profesora Mariana Kryszewskiego została odsłonięta tablica poświęcona pamięci Profesora — jednego z najwybitniejszych postaci fizyki i fizykochemii polimerów w Polsce, twórcy szkoły naukowej fizyki i fizykochemii polimerów naWydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej i w CBMiM PAN w Łodzi, wybitnego naukowca o uznanym w świecie dorobku.

ICHP - tablica_prof_kruszewskiProfesor Kryszewski był członkiem rzecz. PAN, współtwórcą i wieloletnim Dyrektorem ds. Naukowych CBMiM PAN w Łodzi, kierownikiem Zakładu Fizyki Polimerów CBMiM PAN oraz kierownikiem Zespołu Fizyki Polimerów na Politechnice Łódzkiej. Jako członek gremium profesorskiego przy Oddziale PAN w Łodzi pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Nagród Prezydium Oddziału i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.

Uroczystość odsłonięcia tablicy poprzedziła sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału i Rady Oddziału PAN w Łodzi, w której uczestniczyli zaproszeni przez Prezydium Oddziału, żona Profesora — Julia Kryszewska, wnuczka Maria oraz najbliżsi współpracownicy z CBMiM PAN i z Politechniki Łódzkiej. Uczestników spotkania powitał Dyrektor Centrum, prof. dr hab. Stanisław Słomkowski, a obradom przewodniczył Prezes Oddziału PAN w Łodzi, prof. dr hab. Czesław Cierniewski.

Wramach sesji wygłoszono dwa referaty.Wykład na temat: „Polimery wczoraj i dziś” opracowany przez prof. dr. hab. A. Gałęskiego i prof. dr. hab. J. Jeszkę, wygłosił prof. J. Jeszka przedstawiając w interesujący sposób historię syntezy i produkcji polimerów oraz rozwoju chemii, fizyki i fizykochemii polimerów na przestrzeni XX wieku, z podkreśleniem udziału prof. M. Kryszewskiego.

ICHP - pani_kryszewska
Drugi referat, pt.: „Profesor Marian Kryszewski — Twórca polskiej szkoły fizyki polimerów” wygłosił prof. dr hab. Jacek Ulański – uczeń i współpracownik Profesora z Katedry Fizyki Molekularnej PŁ, szczegółowo i barwnie prezentując drogę naukową swego mentora. Po krótkiej dyskusji, a także licznych ciepłych wspomnieniach dotyczących profesora Kryszewskiego, głos zabrała pani Julia Kryszewska. Dziękując za ufundowanie pięknej, opatrzonej płaskorzeźbą głowy Mariana Kryszewskiego tablicy pamiątkowej, powiedziała m.in. cyt.: „wbrew słowom Psalmu Dawidowego (90), który głosi, że dni człowiecze miną, że rozmiecie je wiatr i nie pozostawi śladu — owa tablica jest pięknym śladem obecności Męża w Centrum, nowi pracownicy będą się o Profesorze dowiadywali, a pamięć o Nim przetrwa i będzie dowodem Jego pracy, Jego udziału w nauce o polimerach”.


Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
(od lewej prof. Stanisław Słomkowski, pani Julia Kryszewska)

Następnie uczestnicy uroczystości zebrali się przed tablicą (zasłoniętą specjalnie wykonaną tkaniną z nadrukiem logo Centrum), gdzie po krótkim wprowadzeniu prof. S. Słomkowskiego, w którym poinformował m.in., że inicjatorem ufundowania tablicy był profesor Jan Michalski (były wieloletni dyrektor i współzałożyciel CBMiM PAN w Łodzi), pani Julia Kryszewska dokonała jej odsłonięcia.


Mirosław Pluta, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
(fot. M. Pluta)