English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Tokarska

Wodorowe uszlachetnianie ciekłych produktów pirolizy odpadowych poliolefin.

Cz. I. Uszlachetnianie ciekłych produktów otrzymanych w warunkach laboratoryjnych

Polimery 2011, nr 6, 484


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.484

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań procesu wodorowego uszlachetniania ciekłych produktów pirolizy odpadowych poliolefin. Do uwodornienia surowców zawierających 40— 50 % mas. składników nienasyconych zastosowano procesy hydrorafinacji na przemysłowym katalizatorze CoMo i hydrogenizacji na katalizatorze NiCr. Hydrorafinację najkorzystniej jest prowadzić w temp. 300 °C i pod ciśnieniem 6—7 MPa, wysyceniu ulega wówczas ok. 80 % mas. składników nienasyconych. W procesie uszlachetniania można też wykorzystać gaz koksowniczy, a także metanol jako czynnik donorowodorowy. Uszlachetnione ciekłe produkty pirolizy mogą stanowić bezsiarkowe komponenty paliw silnikowych.


Słowa kluczowe: odpadowe poliolefiny, piroliza, ciekłe produkty, hydrorafinacja, hydrogenizacja


e-mail: anna.tokarska@polsl.pl


A. Tokarska

Wodorowe uszlachetnianie ciekłych produktów pirolizy odpadowych poliolefin. Cz. I. Uszlachetnianie ciekłych produktów otrzymanych w warunkach laboratoryjnych