English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Ukielski, F. Ł. Kondratowicz

RAPID COMMUNICATION
Włóknotwórcze kopoli(oksyetyleno-b-etylenotereftalany) o polepszonych

właściwościach optycznych
Polimery 2008, nr 3, 224


Streszczenie

Przedstawiono warunki syntezy blokowych kopoli(oksyetyleno-b-etylenotereftalanów) (PEG-b-PET) o dobrych parametrach barwy, przeznaczonych do produkcji włókien hydrofilowych. Do polikondensacji zastosowano katalizatory tritlenek antymonu (Sb2O3) oraz tetraizopropoksytytan [Ti(OiPr)4]. Najlepsze parametry barwy uzyskano stosując mieszaninę katalizatorów Sb2O3/Ti(OiPr)4. Wytypowano układ stabilizujący termicznie kopolimery PEG-b-PET. Stwierdzono, że przy zawartości 30% mas. komonomeru PEG 4000 temperatura topnienia PEG 4000-b-PET jest nieznacznie niższa od homopolimeru PET (ΔT=11K). Zauważono występowanie zimnej krystalizacji w kopolimerach PEG-b-PET o zawartości nie większej niż 20% mas. komonomeru.


Słowa kluczowe: poli(etero-b-estry), poli(tereftalan etylenu), stabilizacja, degradacja termo-oksydacyjna


e-mail: ryszard.ukielski@ps.pl


R. Ukielski, F. Ł. Kondratowicz (93.7 KB)
Włóknotwórcze kopoli(oksyetyleno-b-etylenotereftalany) o polepszonych właściwościach optycznych