English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Ukielski, M. Piątek

Wpływ długości bloków poliamidowych (PA12) i poliestrowych (PBT) na strukturę

oraz właściwości multiblokowych terpoli(amido-blok-estro-blok-amidów) (TPAEA)

Polimery 2007, nr 11-12, 848


Streszczenie

Otrzymano trójskładnikowy układ multiblokowy terpoli(amido-blok-estro-blok-amid) (TPAEA) o następującej budowie chemicznej: poli[(oligoamid 6.36)-blok-(tereftalan tetrametylenu)-blok-(laurynolaktam)] o symbolu -(PA6.36-b-PBT-b-PA12)n-, w którym trzeci składnik o odpowiednim ciężarze cząsteczkowym (w tym przypadku jest to blok PBT) rozpuszcza się w fazie bloków PA12 (twardej) i częściowo rozpuszcza się w fazie bloków PA6.36 (miękkiej). Zbadano wpływ wymiarów bloków PA12 i PBT na właściwości TPAEA. Metodami DSC, DMTA i WAXS oceniono jakościowo strukturę i rozdział fazowy takich układów. Stwierdzono, że skład terpolimerów i udział poszczególnych bloków determinuje wiele cech TPAEA, a przede wszystkim decyduje o ich właściwościach wysokoelastycznych typowych dla termoplastycznych elastomerów. Udowodniono, że wprowadzony do układu dwuskładnikowego (kopolimeru multiblokowego) trzeci składnik - PBT, w określonych warunkach stabilizuje strukturę jako kompatybilizator na granicy domena-matryca.


Słowa kluczowe: terpoli(amido-b-estro-b-amid), elastomer termoplastyczny, budowa chemiczna, przemiany fazowe, wzajemna mieszalność bloków, dynamiczne właściwości mechaniczne


e-mail: ryszard.ukielski@ps.pl


R. Ukielski, M. Piątek (180.9 KB)
Wpływ długości bloków poliamidowych (PA12) i poliestrowych (PBT) na strukturę oraz właściwości multiblokowych terpoli(amido-blok-estro-blok-amidów) (TPAEA)