English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Ukielski, P. P. Sobecki

Inteligentne polimery z termicznym efektem pamięci kształtu
Polimery 2008, nr 11-12, 793


Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy (84 pozycje) dotyczący wielkocząsteczkowych materiałów inteligentnych ze szczególnym uwzględnieniem polimerów wykazujących termicznie indukowany efekt pamięci kształtu, tzn. zdolnych do zmiany swych kształtów pod wpływem bodźca zewnętrznego w postaci zmian temperatury. Opisano sposób projektowania polimerów z pamięcią kształtu (SMP) i omówiono ich morfologię. Przedstawiono ponadto współczesne zastosowania tego rodzaju inteligentnych układów polimerowych.


Słowa kluczowe: polimery inteligentne, pamięć kształtu, temperatura, elastomery termoplastyczne


e-mail: pawel.sobecki@ps.pl


R. Ukielski, P. P. Sobecki (132.6 KB)
Inteligentne polimery z termicznym efektem pamięci kształtu