English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Urbaniak

Diagram temperatura zeszklenia-temperatura-właściwość (TgTP) układu

epoksydowego EPY® (j. ang.)

Polimery 2008, nr 7-8, 537


Streszczenie

Metodą termicznej analizy dynamicznych właściwości mechanicznych (DMTA) badano zmiany modułu zachowawczego (E') i modułu stratności (E'') z postępem konwersji (rys. 3, 4 i 5) napełnionego układu epoksydowego EPY® (Epidian 6 z trietylenotetraaminą). Materiał ten jest stosowany do produkcji podkładek fundamentowych maszyn. Wyniki tych badań razem z wynikami uzyskanymi wcześniej za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) (tabela 1) i wiskozymetrii rotacyjnej pozwoliły na wyznaczenie diagramu temperatura zeszklenia-temperatura-właściwość (TgTP) tego układu (rys. 1, 2 i 6), gdzie Tg jest bezpośrednią miarą postępu konwersji, a P oznacza rozpatrywaną właściwość - moduł stratności. Użycie Tg jako bezpośredniej miary postępu konwersji w tym diagramie umożliwia linearyzację zależności między wartościami temperatury odpowiadającymi maximum i minimum właściwości fizycznych a postępem sieciowania. Linie na diagramie TgTP odzwierciedlają przebieg przemian strukturalnych materiału: zeszklenie (Tg), β-przejście (Tβ) i żelowanie (gelTg). Linie te wyznaczają również podobszary, w których materiał, w miarę postępu konwersji, wykazuje różne właściwości fizyczne. Opracowany diagram TgTP tworzywa EPY® umożliwia lepsze zrozumienie zależności między przemianami zachodzącymi w układzie a właściwościami materiału.


Słowa kluczowe: układ epoksydowy, postęp reakcji sieciowania, żelowanie, zeszklenie, moduł stratności, diagram TgTP


e-mail: magdalena.urbaniak@ps.pl


M. Urbaniak (156.3 KB)
Diagram temperatura zeszklenia-temperatura-właściwość (TgTP) układu epoksydowego EPY® (j. ang.)