English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Urbaniak, K. Grudziński

Diagram sieciowania konwersja-temperatura-przemiana (CTT)

układu epoksydowego EPY® (j. ang.)
Polimery 2007, nr 4, 255


Streszczenie

Metodą termograwimetrii i różnicowej analizy termicznej (TG-DTA) badano rozkład termiczny napełnionego układu epoksydowego EPY® (Epidian 6 z trietylenotetraaminą) stosowanego do produkcji podkładek fundamentowych maszyn (tabela 1, rys. 3). Wyniki tych badań razem z uzyskanymi wcześniej za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), wiskozymetrii rotacyjnej oraz zastosowanie modelu empirycznego zależności między temperaturą zeszklenia a stopniem konwersji pozwoliły na wyznaczenie diagramu sieciowania konwersja-temperatura-przemiana (CTT) tego układu (rys. 1 i 2). Otrzymany diagram sieciowania (rys. 4) umożliwia ogólny wgląd w termomechaniczne zachowanie się tworzywa EPY® podczas jego utwardzania i może być użytecznym narzędziem do oceny jakości utwardzania tego materiału, jakości wymaganej zwłaszcza przy produkcji podkładek fundamentowych do różnych zastosowań.


Słowa kluczowe: układ epoksydowy, rozkład termiczny, sieciowanie, żelowanie, konwersja, temperatura zeszklenia, diagram CTT


e-mail: Magdalena.Urbaniak@ps.pl


M. Urbaniak, K. Grudziński (98.2 KB)
Diagram sieciowania konwersja-temperatura-przemiana (CTT) układu epoksydowego EPY® (j. ang.)