English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Urbaniak

Zależność między temperaturą zeszklenia i stopniem konwersji w reakcji sieciowania

układu epoksydowego EPY® (j. ang.)

Polimery 2011, nr 3, 240


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.240

Streszczenie

Badano wzajemną zależność temperatury zeszklenia (Tg) i stopnia konwersji (a) podczas reakcji sieciowania systemu epoksydowego EPY® stosowanego do produkcji podkładek fundamentowych maszyn. Dokonano weryfikacji wyprowadzonych z równania DiBenedetto trzech modelowych zależności Tg = f(a) zaproponowanych przez Pascaulta i Williamsa oraz Oleinika, a także Hale'a. Wykazano, że równanie zaproponowane przez Hale'a najlepiej opisuje wyniki eksperymentalne Tg i a (rys. 1) uzyskane metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC).


Słowa kluczowe: układ epoksydowy, temperatura zeszklenia, konwersja, zmodyfikowane równanie DiBenedettoia


e-mail: Magdalena.Urbaniak@zut.edu.pl


M. Urbaniak

Zależność między temperaturą zeszklenia i stopniem konwersji w reakcji sieciowania układu epoksydowego EPY® (j. ang.)