English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Wilczyński, A. Nastaj, A. Lewandowski, K. J. Wilczyński

Modelowanie przepływu tworzyw w procesie wytłaczania dwuślimakowego przeciwbieżnego.

Cz. II. Badania symulacyjne i doświadczalne — weryfikacja modelu

Polimery 2011, nr 1, 45


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.045

Streszczenie

Na podstawie badań symulacyjnych i doświadczalnych wytłaczania z dozowanym zasilaniem, z zastosowaniem układu ślimaków ściśle zazębiających się zweryfikowano komputerowy model przepływu tworzywa. Badania prowadzono w warunkach różnych wartości natężenia przepływu tworzywa i różnych prędkości obrotowych ślimaka. Oceniano przebieg uplastyczniania tworzywa i stopień wypełnienia kanału ślimaka, wykonano pomiary ciśnienia tworzywa i momentu obrotowego ślimaka. Uzyskano zadowalającą zgodność wyników pomiarów i obliczeń.


Słowa kluczowe: wytłaczanie dwuślimakowe przeciwbieżne, model komputerowy, symulacja, weryfikacja doświadczalna


e-mail: krzysztof.wilczynski@wip.pw.edu.pl


K. Wilczyński, A. Nastaj, A. Lewandowski, K. J. Wilczyński

Modelowanie przepływu tworzyw w procesie wytłaczania dwuślimakowego przeciwbieżnego. Cz. II. Badania symulacyjne i doświadczalne — weryfikacja modelu