English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Wilpiszewska, T. Spychaj

Chemiczna modyfikacja skrobi na drodze reaktywnego wytłaczania
Polimery 2008, nr 4, 268


Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy, w którym opisano otrzymywanie na drodze reaktywnego wytłaczania estrowych, eterowych bądź uretanowych (karbaminianowych) pochodnych skrobi oraz kopolimerów szczepionych, a także skrobi utlenionej i skrobi kationowych; skoncentrowano się przy tym na podstawowych parametrach procesowych (profil temperaturowy, szybkość obrotowa, L/D). Przedstawiono zalety i ograniczenia metody reaktywnego wytłaczania w porównaniu z konwencjonalnymi procesami chemicznej modyfikacji skrobi metodami okresowymi oraz scharakteryzowano właściwości uzyskiwanych produktów.


Słowa kluczowe: skrobia, reaktywne wytłaczanie, chemiczna modyfikacja skrobi


e-mail: Tadeusz.Spychaj@ps.pl


K. Wilpiszewska, T. Spychaj (143.7 KB)
Chemiczna modyfikacja skrobi na drodze reaktywnego wytłaczania