English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Wiśniewski, A. Sionkowska, H. Kaczmarek, S. Lazare, V. Tokarev

Wpływ promieniowania laserowego na cienkie błony kolagenowe.

Cz. II. Badania spektroskopowe struktury „mikropianki” kolagenowej

Polimery 2007, nr 7-8, 571


Streszczenie

Szczegółowo scharakteryzowano specyficzną strukturę kolagenu i na tej podstawie zinterpretowano - określony metodami spektroskopii Ramana oraz FTIR-ATR - wpływ energii i liczby impulsów lasera ekscymerowego KrF (&lambda=248nm) na uporządkowanie struktury błon kolagenowych. Stwierdzono, że napromienianie laserem powoduje zanik oddziaływań krótkiego zasięgu (wiązania wodorowe, oddziaływania van der Waalsa i hydrofobowe) oraz ubytek wody. W wyniku tych zjawisk potrójna helisa kolagenu po części przechodzi w strukturę kłębka statystycznego. Ponadto widma ramanowskie wskazują na reakcje rozmywania wiązań łańcucha głównego cząsteczek kolagenu wywołane dużą wartością energii (5eV) fotonów zastosowanego lasera.


Słowa kluczowe: kolagen, promieniowanie laserowe, spektroskopia Ramana, spektroskopia FTIR-ATR, "mikropianka", oddziaływania krótkiego zasięgu, potrójna helisa, kłębek statystyczny, destrukcja łańcucha


e-mail: marcinw@chem.uni.torun.pl


M. Wiśniewski, A. Sionkowska, H. Kaczmarek, S. Lazare, V. Tokarev (214.5 KB)
Wpływ promieniowania laserowego na cienkie błony kolagenowe. Cz. II. Badania spektroskopowe struktury „mikropianki” kolagenowej