English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Wojtas, M. Zaborski, A. Kosmalska

Wpływ dodatku oligosilseskwioksanów klatkowych T8

na właściwości mechaniczne kauczuku silikonowego
Polimery 2010, nr 3, 208

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.208


Streszczenie

Sporządzono mieszanki kauczuku metylowinylosilikonowego z krzemionką pirogeniczną, napełniane dodatkowo cząstkami klatkowych silseskwioksanów (POSS). Kompozycje sieciowano nadtlenkiem dikumylu. Zastosowane POSS scharakteryzowano pod względem wymiarów cząstek i ich rozrzutu, potencjału Zeta w funkcji pH dyspersji wodnej oraz właściwości reologicznych. Na podstawie gęstości usieciowania, wytrzymałości na rozciąganie oraz właściwości histerezyjnych i relaksacyjnych wulkanizatów oceniano wpływ dodatku oligosilseskwioksanów na charakterystykę uzyskanych materiałów. Stwierdzono, że użyty monowinylo(izobutylo)-POSS zwiększa wytrzymałość na rozciąganie oraz gęstość usieciowania kauczuku.


Słowa kluczowe: kauczuk silikonowy, oligosilseskwioksany, właściwości mechaniczne


e-mail: anna-wojtas@tlen.pl


A. Wojtas, M. Zaborski, A. Kosmalska (167.9 KB)
Wpływ dodatku oligosilseskwioksanów klatkowych T8 na właściwości mechaniczne kauczuku silikonowego