English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Wojturska

Degradacja enzymatyczna poliuretanów.

Cz. II. Wpływ budowy chemicznej poliuretanów i warunków hydrolizy enzymatycznej

Polimery 2011, nr 3, 177


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.177

Streszczenie

W tej części opracowania przedstawiono stan wiedzy na temat enzymatycznej degradacji poliuretanów (PUR) ze szczególnym uwzględnieniem wpływu podstawowych warunków procesu, rodzaju enzymu zastosowanego do degradacji, jego aktywności i czasu działania oraz budowy chemicznej poliuretanów (polimerów o strukturze segmentowej) na przebieg takiego rozkładu. Omówiono wybrane techniki kontrolowania przebiegu degradacji, mianowicie określanie ubytku masy oraz zmian ciężaru cząsteczkowego, stopnia krystaliczności, właściwości mechanicznych i morfologii próbek.


Słowa kluczowe: poliuretany, degradacja enzymatyczna, budowa chemiczna, struktura segmentowa, enzymy


e-mail: nogaj@prz.edu.pl


J. Wojturska
Degradacja enzymatyczna poliuretanów. Cz. II. Wpływ budowy chemicznej poliuretanów i warunków hydrolizy enzymatycznej