English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga, P. Palutkiewicz

Wpływ zawartości poroforu i warunków wtryskiwania na strukturę wyprasek z polipropylenu

Polimery 2011, nr 10, 751


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.751

Streszczenie

Oceniono wpływ zawartości poroforu i warunków wtryskiwania na strukturę wytwarzanych z polipropylenu wyprasek wtryskowych. Badano próbki z PP Moplen z dodatkiem 0,125—0,5 % poroforu endotermicznego Hydrocerol CF40E oraz wypraski lite. W badaniach stosowano cztery zmienne parametry wtryskiwania: zawartość poroforu (c), temperaturę formy (Tf), temperaturę wtryskiwania (Tw) i prędkość wtryskiwania (vw). Badania prowadzono według planu badań opracowanego za pomocą oprogramowania Statistica 8.0 z modułem DOE. Stwierdzono istotny wpływ zawartości poroforu i warunków wtryskiwania na strukturę wyprasek wtryskowych. Niska temperatura wtryskiwania i niska temperatura formy oraz dodatek poroforu w ilości 0,5 % sprzyjają powstawaniu oczekiwanej, drobnokomórkowej struktury porowatej, korzystnej ze względu na właściwości wytrzymałościowe wytworu.


Słowa kluczowe: wtryskiwanie, porofory, porowanie, struktura


e-mail: bociaga@ipp.pcz.pl


E. Bociąga, P. Palutkiewicz

Wpływ zawartości poroforu i warunków wtryskiwania na strukturę wyprasek z polipropylenu