English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. K. Wróblewska, J. A. Soroka, Z. Rosłaniec

Barwniki solwatochromowe w badaniach struktury polimerów.

Cz. II. Profile dyfuzji w wybranych kopoli(estroeterach)

Polimery 2005, nr 4, 286


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.286


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badania (własną metodą polegającą na ocenie postępów dyfuzji barwników solwatochromowych w charakteryzowanym materiale) struktury wewnętrznej kopoli(estroeterów) typu Elitel. Analiza obrazów mikroskopowych przekroju granulki tworzywa barwionego solwatochromową merocyjaniną o wzorze (I) pozwoliła na wyznaczenie zależności intensywności zabarwienia w funkcji odległości od powierzchni w postaci profi dyfuzji. Do profili tych dopasowywano się krzywą teoretyczną wynikającą z II prawa Ficka [równanie (2)]. Uzyskane w ten sposób współczynniki dyfuzji świadczą o niejednorodnej przenikalności polimeru (występowanie dwóch typów kanałów dyfuzji) zależnej od udziału masowego segmentów giętkich w jego cząsteczce.


Słowa kluczowe: kopoli(estroetery), barwniki solwatochromowe, profile dyfuzji, polarność polimeru

E. K. Wróblewska, J. A. Soroka, Z. Rosłaniec (140.7 KB)
Barwniki solwatochromowe w badaniach struktury polimerów. Cz. II. Profile dyfuzji w wybranych kopoli(estroeterach)