English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Wrzyszczyński

Dwufotonowe inicjatory polimeryzacji
Polimery 2010, nr 3, 167


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.167

Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący związków zdolnych do dwufotonowej absorpcji promieniowania. Opisano mechanizm procesów dwufotonowych oraz warunki, jakie muszą spełniać efektywne inicjatory. Przedstawiono przykłady inicjatorów z każdej grupy związków powszechnie wykorzystywanych w procesie polimeryzacji inicjowanej w wyniku dwufotonowej absorpcji. Omówiono zastosowania, a także zalety dwufotonowych związków inicjujących.


Słowa kluczowe: dwufotonowe inicjatory polimeryzacji, absorpcja dwufotonowa, właściwości, zastosowanie

e-mail: wrzyszcz@utp.edu.pl

A. Wrzyszczyński (120.6 KB)
Dwufotonowe inicjatory polimeryzacji