English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Smejda-Krzewicka, W. M. Rzymski

Wybrane właściwości elastojonomerów wytwarzanych metodą reaktywnego przetwórstwa

Polimery 2005, nr 9, 663


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.663


Streszczenie

Wytworzono kauczuki etylenowo-propylenowe i etylenowo-propylenowo-dienowe funkcjonalizowane grupami karboksylowymi, wykorzystując jako monomery funkcjonalizujące niezdolne do homopolimeryzacji nienasycone kwasy dikarboksylowe oraz ich wyselekcjonowane pochodne - monoalkilomaleamidy. Funkcjonalizację prowadzono metodą reaktywnego przetwórstwa w stanie uplastycznionym w odpowiednio dobranych warunkach temperatury oraz stężenia modyfikatora i inicjatora rodnikowego. Stwierdzono, że najlepszy efekt funkcjonalizacji, wyznaczony na podstawie alkalimetrii i analizy w IR, uzyskano stosując monofenylomaleamid. Zawartość grup karboksylowych przyłączonych do łańcucha polimerowego w tym przypadku wynosi 8-40 mmol/100 g. Wytworzone kauczuki karboksylowane są podatne na sieciowanie tlenkiem cynku. Usieciowane kauczuki odznaczają się większą wytrzymałością na rozciąganie (do 5 MPa) niż ich nieusieciowane analogi (ok. 2,5 MPa). Wiązania poprzeczne, jakie tworzą się w wyniku sieciowania tlenkami metali, mają strukturę jonową i rozpadają się pod wpływem mieszaniny toluen-pirydyna lub 3-proc. roztworu kwasu solnego w toluenie.


Słowa kluczowe: elastojonomery, elastomery etylenowo-propylenowe, elastomery etylenowo-propylenowo-dienowe, reaktywne przetwórstwo, funkcjonalizacja, grupy karboksylowe, właściwości mechaniczne
A. Smejda-Krzewicka, W. M. Rzymski (1.1 MB)
Wybrane właściwości elastojonomerów wytwarzanych metodą reaktywnego przetwórstwa