English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Sikora, E. Sasimowski, J.W. Sikora

Wytłaczanie dihelikoidalne. Podstawy i realizacja

Polimery 2011, nr 7-8, 591


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.591

Streszczenie

Przedstawiono istotę procesu wytłaczania dihelikoidalnego polegającą na tym, że część środkowa cylindra jednoślimakowej wytłaczarki jest obrotowa, co umożliwia zmianę parametrów przetwórczych w toku wytłaczania, bez konieczności zatrzymywania urządzenia. Podano podstawy procesu i konstrukcji wytłaczarki dihelikoidalnej. Opisano model uproszczony oraz model funkcjonalny takiej wytłaczarki, tj. aktywną strefę zasilania oraz aktywny i kompatybilny segment obrotowy cylindra. Efektywność nowej wytłaczarki dihelikoidalnej udokumentowano wybranymi wynikami badań doświadczalnych.


Słowa kluczowe: wytłaczanie, wytłaczarka, segment obrotowy cylindra, cylinder rowkowany


e-mail: e.sasimowski@pollub.pl


R. Sikora, E. Sasimowski, J.W. Sikora

Wytłaczanie dihelikoidalne. Podstawy i realizacja