English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Xu, B. Chen, H. Liang, W. Xu, W. Cui

Prognozowanie energii kohezji polimerów z zastosowaniem wskaźników topologicznych (j. ang.)

Polimery 2009, nr 1, 19


Streszczenie
Dotyczącą energii kohezji (Ecoh) ilościową zależność struktura-właściwości (QSPR - quantitative structure-property relationship) wykorzystano do określenia wartości Ecoh wzorcowej serii 60 polimerów z zastosowaniem w charakterze parametrów wejściowych wyłącznie wskaźników topologicznych. Uzyskano ogólną czteroparametrową zależność [równanie (6)] pozwalającą na prognozowanie Ecoh metodą krokowej wieloliniowej analizy regresji (MLRA - stepwise multilinear regression analysis) z kwadratem współczynnika korelacji R2=0,9975 i ze standardowym błędem oznaczania s=2455J/mol (tabele 1 i 2, rys. 1). Średni błąd względny (MRE) tego oznaczania wynosił 5,82% (rys. 2). Trwałość omawianego modelu oceniono wykorzystując sposób walidacji krzyżowej w wariancie Leave-One-Out (LOO) (rys. 3, tabela 3) oraz testu prognozowania Ecoh serii polimerowych próbek zewnętrznych (tabela 5, rys. 4). Określono również istotność poszczególnych parametrów występujących w wyprowadzonej 4-parametrowej zależności (tabela 4). Pozwala ona na wiarygodne prognozowanie wartości Ecoh na podstawie wyłącznie wskaźników topologicznych a jej dodatkową zaletą użytkową jest możliwość uniknięcia skomplikowanych obliczeń.


Słowa kluczowe: energia kohezji, polimery, wskaźnik topologiczny, prognozowanie, QSPR, wieloliniowa analiza regresji


e-mail: xujie0@ustc.edu


JIE Xu,Biao Chen, Hao Liang, Weilin Xu, Weingand Cui (128.6 KB)
Prediction of cohesion energy of polymers using topological indices