English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Zarzyka-Niemiec

Synteza i zastosowanie oligomerów otrzymywanych w reakcji kwasu oksamowego

z węglanem etylenu (j. ang.)
Polimery 2009, nr 2, 99


Streszczenie
Praca stanowi kontynuację wcześniejszych badań produktów reakcji kwasu parabanowego z węglanem etylenu [4] i węglanem propylenu [6] charakteryzujących się zwiększoną odpornością termiczną, którą przypisano obecności w nich grup oksalamidoestrowej i mocznikowej połączonych mostkiem imidowym. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących syntezy i właściwości hydroksyetylowych i hydroksyetoksylowych pochodnych kwasu oksamowego (OA) zawierających ugrupowania oksalamidoestrowe, otrzymanych z udziałem węglanu etylenu (EC) jako czynnika hydroksyalkilującego oraz węglanu potasu jako katalizatora (tabela 1). Metodami analizy instrumentalnej (spektroskopii 1H NMR, IR, MALDI ToF) określono budowę chemiczną powstających produktów (rys. 1-4, tabele 2 i 3). Stwierdzono, że otrzymane hydroksyetoksylowe pochodne UA charakteryzują się zwiększoną odpornością termiczną, którą warunkuje obecność ugrupowania oksalamidoestrowego (tabela 4). Określono fizyczne właściwości tych związków typu polioli (tabela 5), zbadano przebieg ich spieniania w układzie z diizocyjanianem 4,4'-difenylometanu (tabela 6) oraz scharakteryzowano właściwości użytkowe tak uzyskanych pianek poliuretanowych (tabela 7).

Słowa kluczowe: amidokwasy, węglan etylenu, hydroksyalkilowanie, oligomeryzacja, budowa chemiczna, odporność termiczna, pianki poliuretanowe


e-mail: izarzyka@prz.edu.pl

I. Zarzyka-Niemiec (121.1 KB)
Synteza i zastosowanie oligomerów otrzymywanych w reakcji kwasu oksamowego z węglanem etylenu (j. ang.)