English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, P. Rytlewski, R. Malinowski

Metody i urządzenia stosowane w modyfikowaniu tworzyw polimerowych

plazmą niskotemperaturową

Polimery 2011, nr 3, 185


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.185

Streszczenie

Artykuł stanowi obszerny przegląd literatury dotyczący zagadnień związanych z modyfikowaniem warstwy wierzchniej (WW) materiałów polimerowych za pomocą plazmy niskotemperaturowej. Omówiono główne cele modyfikowania WW takich materiałów oraz krótko scharakteryzowano podstawowe metody modyfikowania. Przedstawiono właściwości plazmy niskotemperaturowej, a także efekty jej oddziaływania na powierzchnię polimeru. Opisano wybrane sposoby modyfikowania za pomocą plazmy niskotemperaturowej, generowanej w warunkach ciśnienia atmosferycznego lub ciśnienia obniżonego, ze szczególnym uwzględnieniem metody wyładowań koronowych w powietrzu.


Słowa kluczowe: materiały polimerowe, modyfikowanie warstwy wierzchniej, plazma niskotemperaturowa, wyładowania koronowe


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


M. Żenkiewicz, P. Rytlewski, R. Malinowski

Metody i urządzenia stosowane w modyfikowaniu tworzyw polimerowych plazmą niskotemperaturową