English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, A. Szach

Wybrane problemy termoformowania materiałów polimerowych

Polimery 2010, nr 5, 337


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.337

Streszczenie
Na podstawie obszernego przeglądu literatury przedstawiono syntetycznie zebrane najważniejsze problemy związane z termoformowaniem materiałów polimerowych. Ogólnie scharakteryzowano proces i wykorzystywane w nim tworzywa polimerowe. Omówiono podstawowe rodzaje termoformowania tj. negatywowe, pozytywowe i dwupłytowe. Zaprezentowano wyniki badań pochodzące z najnowszych publikacji dotyczących zagadnień związanych z termoformowaniem, mianowicie wpływu struktury materiału polimerowego na efekt termoformowania, wpływu dodatku włókien wzmacniających do kompozytu polimerowego na jego wytrzymałość mechaniczną w stanie wysokoelastycznym, metod modelowania procesów termoformowania oraz sposobów ogrzewania materiału polimerowego.


Słowa kluczowe: polimery termoplastyczne, termoformowanie, właściwości


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


M. Żenkiewicz, A. Szach (224.4 KB)
Wybrane problemy termoformowania materiałów polimerowych