English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz

Wybrane zagadnienia modyfikowania materiałów polimerowych

za pomocą promieniowania elektronowego o dużej energii

Polimery 2005, nr 1, 4


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.004

Streszczenie

Przedstawiono wybrane problemy objęte wymienioną w tytule tematyką, w tym charakterystykę niektórych efektów oddziaływania promieniowania elektronowego z polimerami. Wskazano na znaczenie procesów sieciowania i degradacji w zależności od celów modyfikowania. Zwrócono uwagę na zależność efektów napromieniowania od rodzaju napromieniowanego materiału oraz na rolę modyfikowania radiacyjnego mieszanin polimerowych powodującego znaczne polepszenie właściwości użytkowych. Przedstawiono aktualne kierunki zastosowań promieniowania elektronowego wykorzystywanego do realizowania nowych metod wytwarzania materiałów polimerowych i uzyskiwania nowych ich gatunków. Stwierdzono, że jednym z takich kierunków może być stosowanie promieniowania elektronowego w nowoczesnych technologiach utylizacji odpadów tworzywowych.


Słowa kluczowe: materiały polimerowe, promieniowanie elektronowe, modyfikowanie polimerów, nowe zastosowania

M. Żenkiewicz (106.3 KB)
Wybrane zagadnienia modyfikowania materiałów polimerowych za pomocą promieniowania elektronowego o dużej energii