English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Zieliński, J. Polaczek, D. Dobrzyńska, T. Zieliński, S. Dubrawski, Z. Machowska

RAPID COMMUNICATION: Mieszaniny żywice węglowodorowe/polimery

jako prekursory węgla błyszczącego

Polimery 2005, nr 3, 216


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.216


Streszczenie

Otrzymano trójskładnikowe mieszaniny żywica węglowodorowa/spieniony polistyren/poli(chlorek winylu) (HR/EPS/PVC) i żywica węglowodorowa/spieniony polistyren/policykliczne węglowodory aromatyczne (HR/EPS/PAH) (tabele 1-3). Badano wydajność węgla błyszczącego (LC) oraz temperaturę mięknienia mieszanin w celu określenia ich przydatności jako prekursorów LC do wytwarzania mas formierskich stosowanych w odlewnictwie. Temperatura mięknienia mieszanin rośnie wraz ze zwiększaniem zawartości PVC [do 20 cz. mas./100 cz. mas. (HR + EPS)], natomiast wydajność LC wykazuje płaskie maksimum w obszarze 2-3 cz. mas. PVC/100 cz. mas. (HR + EPS) (rys. 1-4). Ze wzrostem temperatury mieszania (150-200°C) zmniejsza się zarówno temperatura mięknienia badanych mieszanin, jak i wydajność LC (rys. 5 i 6).


Słowa kluczowe: żywica węglowodorowa, spieniony polistyren, poli(chlorek winylu), policykliczne węglowodory aromatyczne, mieszaniny, węgiel błyszczący, temperatura mięknienia


J. Zieliński, J. Polaczek, D. Dobrzyńska, T. Zieliński, S. Dubrawski, Z. Machowska (84 KB)
Mieszaniny żywice węglowodorowe/polimery jako prekursory węgla błyszczącego