English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Ziobro, A. Marciniec

Zastosowanie narzędzi CAx w projektowaniu form wtryskowych

Polimery 2010, nr 11-12, 877


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.877

Streszczenie

Artykuł ma charakter przekrojowy, omówiono w nim zastosowanie wzajemnie skorelowanych narzędzi CAx [wieloaspektowy termin opisujący zastosowanie ogółu technik inżynierskich i narzędzi komputerowego wspomagania: projektowania (CAD), analiz (CAE), wytwarzania (CAE), itp.]. Zasadniczą część procesu konstruowania wykonano w parametrycznym programie Inventor. Sprawdzenie poprawności działania formy prowadzono w programie MSC.MARC. Realizację zdolności wypełnienia gniazda formy realizowano w programie Moldflow. Za pomocą tej aplikacji dokonano również oceny wpływu parametrów geometrycznych układu zasilania formy wtryskowej na ciśnienie i siłę zamknięcia. Ogół tych działań przeprowadzono z uwzględnieniem kryterium minimalizacji obciążenia formy. Biorąc pod uwagę wyniki analiz zbudowano ćwiartkowy model geometryczny formy w aplikacji Inventor. Zastosowana metoda analizy sprzężonej w programie MSC.MARC pozwoliła na dokonanie sprawdzenia formy pod względem występujących deformacji oraz związaną z tym możliwość rozszczelnienia układu. Wskazano źródła powstających wypływek oraz występujących niebezpieczeństw. Poprawność działania formy analizowano przede wszystkim pod względem możliwości zakleszczeń występujących w węźle słup-tuleja prowadząca. Na podstawie numerycznych analiz zaproponowano rozwiązanie konstrukcji węzła słup-tuleja, pozwalające na wyeliminowanie tego niepożądanego zjawiska. Wskazano również najbardziej korzystne pasowanie tego węzła oraz jego wymaganą czynną długość styku. Kompletny model geometryczny formy zbudowano w programie Inventor na podstawie modeli wynikających z przeprowadzonych badań symulacyjnych.


Słowa kluczowe: analizy numeryczne, MSC.MARC, Moldflow, formy wtryskowe, guma, układ przepływowy


e-mail: jziobro@pwsz-sanok.edu.pl


J. Ziobro, A. Marciniec (758.5 KB)
Zastosowanie narzędzi CAx w projektowaniu form wtryskowych