English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Ziółkowska, A. Shyichuk

Zdolności flokulacyjne przemysłowych skrobi kationowych (j. ang.)

Polimery 2011, nr 3, 244


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.244

Streszczenie

Określono właściwości flokulacyjne skrobi kationowych różniących się pochodzeniem oraz stopniem podstawienia (tabela 1). Badania przeprowadzono w zawiesinach glinokrzemianów: kaolinu, bentonitu oraz naturalnej gliny. Zmiany zmętnienia w czasie oznaczano metodą nefelometryczną. Stwierdzono, że zmodyfikowane skrobie kationowe mogą pełnić rolę flokulantów przyspieszających sedymentację glinokrzemianów, a w szczególności naturalnej gliny. Klarowanie zawiesiny zachodzi tym efektywniej im większy jest stopień podstawienia skrobi (rys. 1). Najlepszą efektywność zaobserwowano stosując BORCET SZ 2000. W porównaniu z flokulantami syntetycznymi, skrobie kationowe zapewniają nieco mniejszą wydajność procesu (tabela 2), jednak posiadają wiele zalet, takich jak: nietoksyczność, zdolność do biodegradacji oraz niska cena.


Słowa kluczowe: skrobia kationowa, zmętnienie zawiesiny, kaolin, bentonit, glina naturalna


e-mail: dorota_z@utp.edu.pl


D. Ziółkowska, A. Shyichuk

Zdolności flokulacyjne przemysłowych skrobi kationowych (j. ang.)