English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. F. Grishin, L. L. Semyonicheva, A. A. Moikin, E. V. Kolyakina

Kontrolowana polimeryzacja rodnikowa monomerów winylowych w obecności związków metaloorganicznych pierwiastków grup III–V jako dodatków aktywnych (wersja angielska)

Polimery 2000, nr 10, 680


Streszczenie

Artykuł przeglądowy (35 odsyłaczy) charakteryzujący specyfikę i przebieg rodnikowej homopolimeryzacji monomerów winylowych oraz ich kopolimeryzacji ze związkami allilowymi i olefinami w obecności związków metaloorganicznych pierwiastków należących do głównych grup III–V układu okresowego. Związki metaloorganiczne, po skoordynowaniu z rosnącymi makrorodnikami, modyfikują reaktywność monomerów i w ten sposób bezpośrednio wpływają na budowę chemiczną makrocząsteczek na etapie wzrostu łańcucha.
Słowa kluczowe: monomery winylowe, kontrolowana polimeryzacja rodnikowa, związki metaloorganiczne jako dodatki aktywne
D. F. Grishin, L. L. Semyonicheva, A. A. Moikin, E. V. Kolyakina (859.9 KB)
Kontrolowana polimeryzacja rodnikowa monomerów winylowych w obecności związków metaloorganicznych pierwiastków grup III–V jako dodatków aktywnych (wersja angielska)