English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Maridass, B. R. Gupta

Wpływ parametrów pracy wytłaczarki na właściwości mechaniczne

rewulkanizowanego proszku gumowego otrzymywanego z opon (j. ang.)

Polimery 2007, nr 6, 456


Streszczenie

Do badania wpływu parametrów procesu rewulkanizacji takich jak temperatura bębna i szybkość obrotów ślimaka na właściwości mechaniczne rewulknizowanego proszku z odpadów gumowych zastosowano metodologię analizy powierzchni odpowiedzi (RSM z ang. response surface methodology). Do sporządzenia planu eksperymentu wybrano metodę CCRD (z ang. central composite rotatable design) z dwiema zmiennymi na pięciu poziomach (tabela 1). Analizowano następujące właściwości rewulkanizatów: maksymalny moment obrotowy, wytrzymałość na rozciąganie (rys. 1-4), wydłużenie przy zerwaniu, naprężenie przy 100% wydłużeniu, twardość i wytrzymałość na rozerwanie. Wyniki pomiarów otrzymane jako „odpowiedź” badanego układu opisywano równaniami dwu zmiennych drugiego rzędu. Stwierdzono, że temperatura bębna jest czynnikiem bardziej wpływającym na właściwości produktu niż szybkość obrotów ślimaka. W wyniku analizy otrzymano prognozę optymalnych parametrów pracy wytłaczarki tj. temperaturę bębna równą 197°C, a szybkość obrotów ślimaka 25rpm.


Słowa kluczowe: wytłaczarka dwuślimakowa, plan eksperymentu, metodologia analizy powierzchni odpowiedzi, rewulkanizacja, odpady z opon gumowych, właściwości mechaniczne


e-mail: maridass@mie.utoronto.ca


B. Maridass, B. R. Gupta (113.4 KB)
Wpływ parametrów pracy wytłaczarki na właściwości mechaniczne rewulkanizowanego proszku gumowego otrzymywanego z opon (j. ang.)