English version
Drukuj

Tematyka badawcza

  • Badania w zakresie nanotechnologii
  • Badania w zakresie hydrometalurgii i elektrometalurgii metali nieżelaznych
  • Badania w zakresie nowych technologii oczyszczania ścieków przemysłowych
  • Badania w zakresie polimerowych materiałów kompozytowych
  • Badania w zakresie biomedycznym
  • Badania chemiczne w mikroobszarze w przedziale pierwiastkowym od boru do uranu, na poziomie detekcji dla pierwiastków lekkich do 0,5% wag.
    dla pozostałych 0,3% wag.
  • Badania strukturalne ciał stałych w zakresie powiększeń od 5 do 300 000 razy


Kontakt

dr Aneta Łukomska
tel. +48 22 568 23 19, +48 22 568 20 65