English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Bühl

Postęp w dziedzinie surowcowego recyklingu PVC (j. ang.)

Polimery 2003, nr 4, 263


Streszczenie

Przedstawiono przegląd nowych osiągnięć w dziedzinie wybranych metod wymienionego w tytule recyklingu (zarówno wdrożonych, jak i znajdujących się na etapie badań). Metody te obejmują: gazyfikację w kąpieli żużlowej (Schemat A), spalanie w piecu obrotowym (Schemat B, tabela 2), hydrolizę z późniejszą pirolizą (Schemat C), pirolizę z późniejszą ekstrakcją metalu (Schemat D, tabela 3) oraz odchlorowanie mieszanych odpadów tworzywowych (proces „REDOP®). Zwięźle scharakteryzowano stronę ekonomiczną omawianego procesu.


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), recykling surowcowy, gazyfikacja, spalanie, hydroliza, piroliza, odchlorowanie

R. Bühl (527.6 KB)
Postęp w dziedzinie surowcowego recyklingu PVC (j. ang.)