English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Pączkowski, M. Pietrzak, B. Pączkowska

Czy powrotne przeniesienie elektronu wpływa na szybkość fotoinicjowanej

polimeryzacji rodnikowej? (j. ang.)

Polimery 2003, nr 11-12, 765


Streszczenie

Badano dwa typy układów zdolnych do fotoinicjowania polimeryzacji rodnikowej, mianowicie układy z kowalencyjnie połączonych polimerycznych cząsteczek donora [wzór (II)] i akceptora elektronu [wzór (III)], czyli układy A-D, oraz układy, w których donor i akceptor elektronu są przyłączone do tego samego łańcucha polimerowego [wzór (IV)]. Wyniki doświadczalne oraz obliczenia teoretyczne sugerują, że w związkach tych proces powrotnego przeniesienia elektronu nie ma istotnego wpływu na wydajność procesu przeniesienia elektronu. Przeprowadzona symulacja sugeruje, że badane układy wykazują specyficzne właściwości odróżniające je od dobrze relaksujących układów zawierających swobodne cząsteczki donora i akceptora elektronu. Badano też układy, w których część akceptorowa była oddzielona od części donorowej różniącymi się długością fragmentami Różu bengalskiego (układy A-S-D, schemat B). Metodą fotolizy błyskowej scharakteryzowano wpływ odległości między częścią donorową i akceptorową na mechanizm inicjowania (rys. 6—8). Wyniki analizowano na podstawie teorii Marcusa, opisującej kinetykę fotoindukowanego wewnątrz- i międzycząsteczkowego przeniesienia elektronu.


Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja, powrotne przeniesienie elektronu, układy inicjujące donor-akceptor, fragmenty rozdzielające, Róż bengalski, teoria Marcusa
J. Pączkowski, M. Pietrzak, B. Pączkowska (1.65 MB)
Czy powrotne przeniesienie elektronu wpływa na szybkosć fotoinicjowanej polimeryzacji rodnikowej? (j. ang.) (cz. I)
J. Pączkowski, M. Pietrzak, B. Pączkowska (1.28 MB)
Czy powrotne przeniesienie elektronu wpływa na szybkosć fotoinicjowanej polimeryzacji rodnikowej? (j. ang.) (cz. II)