English version
Drukuj

Procesy utleniania i kaprolaktamu

Tematyka badawcza

 • Modyfikacje technologii kaprolaktamu, na którą składają się następujące procesy i operacje:
  • Katalityczne uwodornianie benzenu do cykloheksanu,
  • Utlenianie cykloheksanu w fazie ciekłej do cykloheksanolu i cykloheksanonu,
  • Wyodrębnianie cykloheksanonu i cykloheksanolu,
  • Katalityczne odwodornianie cykloheksanolu do cykloheksanonu,
  • Oksymacja cykloheksanonu roztworem siarczanu hydroksyloaminy, otrzymywanym metodą katalitycznego uwodorniania tlenku azotu w środowisku kwasu siarkowego,
  • Przegrupowanie oksymu cykloheksanonu do kaprolaktamu,
  • Wyodrębnianie i oczyszczanie kaprolaktamu
 • Badania nad otrzymywaniem cykloheksanolu z wykorzystaniem metody częściowego uwodornienia benzenu do cykloheksenu
 • Otrzymywanie kwasu adypinowego poprzez utlenianie cykloheksanolu kwasem azotowym.


Doświadczenie

Zespół posiada doświadczenie w realizacji takich procesów, jak: uwodornianie i utlenianie związków organicznych w fazie ciekłej, rozdzielanie i oczyszczanie złożonych mieszanin związków organicznych, odwodornianie alkoholi do ketonów, niszczenie niewielkich ilości związków organicznych zawartych w gazach inertnych.

Członkowie zespołu mają duże doświadczenie w pracach obliczeniowo-projektowych oraz we wdrażaniu wyników badań i rozruchu wytwórni przemysłowych.


Kontakt

dr inż. Stefan Szarlik

tel. + 48 22 568 22 66, +48 22 568 21 76
faks +48 22 568 21 74