English version
Drukuj

NOMAD-L


POIRProjekt realizowany w ramach programu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój


Innowacyjna metodyka dla produktów leczniczych w fazie rozwojuProjekt realizowany w ramach umowy nr POIR.04.01.04-00-0142/1700 przez Konsorcjum w składzie:


1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego - lider

2. Physioution Polska Sp. z o.o.

3. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

4. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Zbąszyń

5. Uniwersytet Śląski, Katowice


Wartość projektu5 493 687,50 zł
Wartość dofinansowania4 898 037,50 zł
Wysokość dofinansowania zadań realizowanych przez Ł-IChP1 162 187,50 zł
Okres realizacji7.11.2019 6.11.2022

Kierownik projektu (Ł-IChP)


dr hab. Przemysław Dorożyński