English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Król, P. Chmielarz

Przegląd najważniejszych metod kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej.

Cz. II. CRP z przeniesieniem atomu (ATRP) i przemysłowe wykorzystanie procesu

Polimery 2011, nr 6, 429


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.429

Streszczenie

W pierwszej części dwuczęściowej publikacji scharakteryzowano metody SFRP i RAFT [1], natomiast w poniższej drugiej części szczegółowo opisano nowe metody modyfikacji inicjowania, aktywacji i dezaktywacji ATRP, włączając w to inicjatory do ciągłej regeneracji aktywatora (ICAR), aktywatory regenerowane zgodnie z mechanizmem przeniesienia elektronu (ARGET) oraz aktywatory tworzone w wyniku przeniesienia elektronu (AGET). Jak wynika z przedstawionych danych literaturowych, w ostatnich latach w obszarze każdej z tych metod nastąpił wyraźny postęp umożliwiający syntezę polimerów o kontrolowanych dużych i małych ciężarach cząsteczkowych, funkcjonalizację różnymi grupami końcowymi i wytwarzanie polimerów o nietypowej dotąd topologii (nanorurki, cząstki core-shell) oraz kopolimerów blokowych.


Słowa kluczowe: polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu, metody, mechanizm, zastosowania przemysłowe


e-mail: pkrol@prz.edu.pl


P. Król, P. Chmielarz (288.1 KB)
Przegląd najważniejszych metod kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej. Cz. II. CRP z przeniesieniem atomu (ATRP) i przemysłowe wykorzystanie procesu