English version
Drukuj

Publikacje 2008

 • Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Walisiewicz-Niedbalska W.: „Effect of supplementing isomerised poppy seed oil with high concentration of linoleic isomer T10,C12 and C9,T11 on fat level in sheep milk and its fatty acids profile”, Züchtungskunde 2008, 80 (5), 420
 • Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Zawadzki W., Walisiewicz-Niedbalska W.: „Characteristics of chosen plant oils with respect to the conjugated dienes of linoleic acid (CLA) synthesis”, Acta Sci. Pol.- Medicina Veterinaria 2008, 7 (1), 47
 • Bunikowska B., Sołtysik B., Synowiec P., Szarlik S.: „Kwas adypinowy – nowe wyzwanie”, Chemik 2008, 61, (10), 502
 • Cybulski J., Wiśniewska A., Kulig-Adamiak A., Lewicka L., Cieniecka-Rosłonkiewicz A., Kita K., Fojutowski A., Nawrot J., Materna K., Pernak J.: „Long-Alkyl-Chain Quaternary Ammonium Lactate Based Ionic Liquids”, Chem. Eur. J. 2008, 14, (30), 9305
 • Dobrowolski J. Cz., Jamróz M. H., Kołos R., Rode J. E., Sadlej J.: „IR low-temperature matrix and ab initio study on β-alanine conformers”, ChemPhysChem. 2008, 9, (14), 2042
 • Dobrowolski J. Cz., Ostrowski S., Kołos R., Jamróz M. H.: „Ar-Matrix IR Spectra of 2-Propanol and its OD, D7 and D8 Isotopologues”, Vib. Spectrosc. 2008, 48, (1), 82
 • Drabik J., Pawelec E., Szczucińska A.: „Ocena zmian właściwości użytkowych stabilizowanego oleju roślinnego”, Tribologia 2008, 39, (2), 153
 • Fedoryński M., Jezierska-Zięba M., Kąkol B.: „Phase Transfer Catalysis in pharmaceutical industry - where are we?”, Acta Pol. Pharm. 2008, 65, (6), 647
 • Gładysz O., Łoś P.: „The electrochemical nucleation of copper on disc-shaped ultramicroelectrode in industrial electrolyte”, Electrochem. Acta 2008, 54, (2), 801
 • Grdeń M., Czerwiński A.: „EQCM studies on Pd-Ni alloys oxidation in basic solution”, J. Solid State Electrochem. 2008, 12, (4), 375
 • Grdeń M., Łukaszewski M., Jerkiewicz G., Czerwiński A.: „Electrochemical Behaviour of Palladium Electrode: Oxidation, Electrodissolution and Ionic Adsorption”, Electrochem. Acta 2008, 53, (26), 7583
 • Jarończyk M., Dobrowolski J. Cz.: „On Isomers and Tautomers of Nitro 1-deazapurine. A DFT Study”, J. Mol. Struct. (Theochem) 2008, 858, (13), 77
 • Jezierska-Zięba M., Rode J. E., Fedoryński M., Cybulski J., Bajdor K., Dobrowolski J. Cz.: „A DFT modelling of the Darzens reaction”, J. Mol. Struct. (Theochem) 2008, 849, (13) , 1
 • Jeziórska R.: „Wpływ poli(tereftalanu butylenu) funkcjonalizowanego 2,2'-(1,3-fenyleno)-bis(2-oksazoliną) na strukturę i właściwości mieszanin poliamidu 6 z odpadami włókienniczymi zawierającymi poli(tereftalan etylenu)”, Polimery 2008, 53, (3), 201
 • Karpińska G., Dobrowolski J. Cz.: „On tautomeric equilibria in the guanazole molecule. A DFT study”, J. Mol. Struct. (Theochem) 2008, 853, (1-3), 7
 • Kijeńska M.: „Perspektywy zastosowania odpadów roślin przemysłowych jako napełniaczy tworzyw termoplastycznych”, Chemik 2008, 61, (4), 167
 • Kijeński J., Kędziora A., Szarlik S.: „Ocena przydatności komercyjnych symulatorów procesowych dla przeprowadzenia obliczeń procesu destylacji z reakcją chemiczną”, Przem. Chem. 2008, 87 (4), 392
 • Kowalczyńska H. M., Nowak-Wyrzykowska M., Kołos R., Dobkowski J., Kamiński J.: „Semiquantitative evaluation of fibronectin adsorption on unmodified and sulfonated polystyrene, as related to cell adhesion”, J. Biomed. Mater. Res. Part A 2008, 87A, (4), 944
 • Kowalska E., Kijeńska M., Czyżyk-Markiewicz P.: „Właściwości mechaniczne kompozytów z odpadami zawierającymi wełnę”, Przem.Chem. 2008, 87, (8), 932
 • Kowalska E., Kijeńska M., Żubrowska M.: „Kompozyty termoplastyczne z odpadami tekstylnymi”, Recykling 2008, (3), 26
 • Kowalska E., Pasynkiewicz S., Żubrowska M.: „Geosiatki umacniają wybrzeże morskie”, Recykling 2008, (1), 22
 • Kozakiewicz J., Kuczyńska H.: „Farby proszkowe modyfikowane nanocząstkami polimerowymi”, Ochrona przed korozją 2008, 51, (12), 440
 • Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Selected electrochemical properties of Pd-Au alloys. Hydrogen absorption and surface oxidation”, J. Solid State Electrochem. 2008, 12, (12), 1589
 • Łukaszewski M., Żurowski A., Czerwiński A.: „Hydrogen in thin Pd-based layers deposited on reticulated vitreous carbon - a new system for electrochemical capacitors”, J. Power Sources 2008, 185, (2), 1598
 • Ostrowski S., Dobrowolski J. Cz.: „Side-chain alkylation of toluene with propene over a basic catalyst. A DFT study”, J. Mol. Catal. A: Chem. 2008, 293, (1-2), 86
 • Przybylski J.: „Asocjacyjne poliuretanowe modyfikatory właściwości reologicznych wodnych dyspersji polimerów. Cz. I”, Polimery 2008, 53 (4), 276
 • Przybylski J.: „Asocjacyjne poliuretanowe modyfikatory właściwości reologicznych wodnych dyspersji polimerów. Cz. II”, Polimery 2008, 53 (6), 440
 • Siwek H., Łukaszewski M., Czerwiński A.:.„Adsorption of carbon oxides and oxidation of their adsorption products on platinum group metals and alloys”, Phys Chem Chem Phys 2008, 10, (25), 3752
 • Siwek H., Tokarz W., Piela P., Czerwinski A.: „Electrochemical Behavior of CO, CO2 and Methanol Adsorption Products Formed on Pt-Rh Alloys of Various Surface Composition”, J. Power Sources 2008, 181, (1), 24
 • Starczewski M., Wiśniewski P., Kozakiewicz J., Koncka-Foland A., Szafran M.: „Otrzymywanie folii ceramicznych z węglika krzemu z zastosowaniem spoiw wodorozcieńczalnych, Ceramika/Ceramics 2008, 101
 • Szukiewicz M., Kaczmarski K., Stołecki K., Szarlik S.: „Modelowanie przemysłowego złoża katalizatora uwodorniania benzenu”, Przem. Chem. 2008, 87, (4), 384
 • Walisiewicz-Niedbalska W., Lipkowski A. W., Kijeński J., Różycki K., Gwardiak H.: „Tłuszcze zwierzęce – surowiec do otrzymywania bioestrów”, Chemik 2008, 61 (5), 236
 • Walisiewicz-Niedbalska W., Patkowska-Sokoła B., Lipkowski A. W., Różycki K., Bodkowski R., Gwardiak H., Janczak M.: „The process on an isomerisation of plant oils rich in linoleic acid aimed at obtaing linoleic acid isomers (CLA)”, Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, 2008, 24, (2), 243
 • Wiśniewski P., Wałkiewicz Ł., Kozakiewicz J., Koncka-Foland A., Szafran M.: „Wodorozcieńczalne spoiwa poli(uretanowomocznikowe) w procesie prasowania Al2O3”, Ceramika/Ceramics 2008, 101
 • Wiśniewski P., Wałkiewicz Ł., Kozakiewicz J., Koncka-Foland A., Szafran M., Rokicki G.: „Wpływ poli(silokasonuretanowomocznikowych) dyspersji polimerowych na właściwości mas i kształtek z Al2O3 i Si3N4”, Ceramika/Ceramics 2008, 103, (Tom II), 867
 • Żukowska E., Rudnik E., Kijeński J.: „Foaming properties of gluten and acetylated gluten. Studies of the mathematical models to describe liquid drainage”, J. Cereal Sci. 2008, 47, (2), 233
 • Żurowski A., Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Electrosorption of hydrogen into palladium –rhodium alloys. Part 2: Pd-rich electrodes of various thickness”, Electrochim. Acta 2008, 53, (27), 7812