English version
Drukuj

Publikacje 2017

  • Kijeński J.: „Trwały jak metan. Przemysł Chemiczny. Narodowa kronika chemików i przemysłu chemicznego”, Przemysł Chemiczny 2017, 96/2, 259–265, http://dx.doi.org/10.15199/62.2017.2.1
  • Migdał A.R., Kijeński J., Kawalec A., Kędziora A., Rejewski P., Śmigiera E.: „Odzysk energetyczny materiałów odpadowych z tworzyw sztucznych – część 2. Efektywność odzysku energii”, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 2017, 1, 55–59.