English version
Drukuj

Publikacje 2017

  • Kijeński J.: „Trwały jak metan. Przemysł Chemiczny. Narodowa kronika chemików i przemysłu chemicznego”, Przemysł Chemiczny 2017, 96/2, 259–265, http://dx.doi.org/10.15199/62.2017.2.1
  • Migdał A.R., Kijeński J., Kawalec A., Kędziora A., Rejewski P., Śmigiera E.: „Odzysk energetyczny materiałów odpadowych z tworzyw sztucznych – część 2. Efektywność odzysku energii”, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 2017, 1, 55–59;
  • Kijeński J.: „Czy rozwój może być zrównoważony? W 30 lat od powstania Raportu Gro Harlem Brundtland”, Chemia Przemysłowa 2017, 2, 24–28;
  • Paszkiewicz S., Irska I., Piesowicz E., Pilawka R., Pawelec I., Szymczyk A., Gorący K., Wielgosz Z., Rosłaniec Z.: "Otrzymywanie i charakterystyka nowych mieszanin poli(tereftalan etylenu)/poli(tlenek fenylenu)", Polimery 2017, 2/62, 93-100; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.093
  • Kijeński J., Kijeńska M., Rejewski P.: „Stan potencjału intelektualnego i bazy chemikaliów platformowych do produkcji tworzyw inżynieryjnych w Polsce. Czy utrzymamy się w światowym peletonie?”, Polimery 2017, 5/62, 380–387; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.380
  • Hubkowska K., Soszko M., Symonowicz M., Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Electrochemical Behavior of a Pd Thin Film Electrode in Concentrated Alkaline Media”, Electrocatalysis 2017 (8); http://dx.doi.org/10.1007/s12678-017-0379-5.