English version
Drukuj

Rada NaukowaRada Naukowa Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i techniczno-badawczej.


Rada Naukowa Instytutu Chemii Przemysłowej kadencji 2016-2020Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja * (Uniwersytet Opolski)


Zastępcy Przewodniczącego RN:

dr hab. inż. Robert Brzozowski, prof. IChP

dr hab. Zbigniew Rogulski * (Uniwersytet Warszawski)

Sekretarz RN:

mgr Maciej Studziński


Członkowie Rady Naukowej:

mgr inż. Olga Ciężarek

dr hab. inż. Wojciech Fabianowski* (Politechnika Warszawska)

dr inż. Agnieszka Górska

dr inż. Piotr Jankowski

dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP

prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP

prof. dr hab. Paweł Kulesza * (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP

dr hab. inż. Przemysław Łoś, prof. IChP (Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych)

dr inż. Osazuwa Osawaru

mgr inż. Marek Plesnar

mgr inż. Tadeusz Porębski

dr inż. Jarosław Przybylski

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski* (Instytut Badawczy Dróg i Mostów)

prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska* (Politechnika Warszawska)

dr inż. Joanna Sołtysiak

mgr Michał Soszko

prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj* (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

dr inż. Wojciech Tokarz

prof. dr hab. inż. Małgorzata Witko* (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk)
dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP


*
członek Rady Naukowej niebędący pracownikiem Instytutu


Panel głosowania w trybie pisemnym dla członków Rady Naukowej IChP


Lista osób, którym Rada Naukowa IChP nadała stopień naukowy doktora nauk technicznych