English version
Drukuj

Rada InstytutuRada Łukasiewicz - Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i techniczno-badawczej.

Rada Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Chemii Przemysłowej


Przewodniczący Rady

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Politechnika Warszawska


Zastępca Przewodniczącego Rady:

dr inż. Wojciech Myślecki, Politechnika Wrocławska/KGHM


Sekretarz Rady:

mgr Maciej Studziński


Członkowie Rady Łukasiewicz - IChP:


mgr inż. Maciej Kropidłowski - Synthos SA

dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW - Uniwersytet Warszawski

dr Aneta Łukomska

dr inż. Antoni Migdał

mgr Rafał Świeżak - CRIDO
dr inż. Tomasz Zieliński - PIPCh

Panel głosowania w trybie pisemnym dla członków Rady Łukasiewicz - IChP


Lista osób, którym Rada Naukowa IChP nadała stopień naukowy doktora nauk technicznych