English version
Drukuj

Rada NaukowaRada Naukowa Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i techniczno-badawczej.

Rada Naukowa Instytutu Chemii Przemysłowej kadencji 2016-2020Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Politechnika Warszawska


I Zastępca Przewodniczącego RN:

dr inż. Wojciech Myślecki, Politechnika Wrocławska/KGHM

II Zastępca Przewodniczącego RN:

dr hab. inż. Robert Brzozowski, prof. IChP

Sekretarz RN:

mgr Maciej Studziński


Członkowie Rady Naukowej:

dr hab. inż. Tomasz Ciach, prof. Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna

dr hab. inż. Marek Henczka, prof. Politechniki Warszawskiej

dr inż. Piotr Jankowski

dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP
mgr inż. Anna Kania-Szarek

prof.dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko, Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP

prof. dr hab. Paweł Kulesza, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP

dr inż. Antoni Migdał

dr hab. Zbigniew Rogulski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Sławomir Rubinsztajn, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, PAN, Łódź

dr inż. Joanna Sołtysiak

mgr inż. Witold Szczypiński, Grupa Azoty SA

mgr inż. Marcelina Wojciechowska, Orlen SAPanel głosowania w trybie pisemnym dla członków Rady Naukowej IChP


Lista osób, którym Rada Naukowa IChP nadała stopień naukowy doktora nauk technicznych