English version
Drukuj

Raportowanie

Raporty do Komisji Europejskiej (KE) za 2017 r. dotyczące SZWO (przekazywane na podstawie art. 27 Rozporządzenia 1005/2009 niezależnie od sprawozdań przekazywanych do Bazy Danych Sprawozdań BDS)


Informujemy, że otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej następujące przypomnienie:

Przypominamy o obowiązku przekazania raportu do KE za 2017 r. do dnia 31.03.2018 r. Raport przekazuje się on-line na stronie BDR (BusinessData Repository) https://bdr.eionet.europa.eu obsługiwanej przez europejską Agencję EEA. Jeśli Państwo nie jesteście zarejestrowani, należy najpierw zarejestrować się w systemie licencjonowania SZWO na stronie https://webgate.europa.eu/ods2/domain/ods. Podręcznik jest dostępny pod adresem https://circabc.europa.eu/sd/a/7706826e-ca50-4486-9ef4-bb413da057e7/General%20Informaton%20manual%20PL%20v1.2.pdf


Firmy zarejestrowane wcześniej otrzymały już z EEA przypomnienie o składaniu raportów. W przypadku pytań można skorzystać z pomocy BDR helpdesk pod adresem https://bdr.eionet.europa.eu/help/ods lub napisać do BDR.helpdesk@eea.europa.eu.Na kim ciąży obowiązek raportowania o SZWO zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1005/2009?

Zgodnie z art. 27 Rozporządzenia (WE) Nr 1005/2009 producenci, importerzy i eksporterzy SZWO oraz przedsiębiorcy stosujący SZWO jako surowiec "feedstock" albo czynnik ułatwiający procesy chemiczne "process agent" są zobowiązani do składania do 31 marca każdego roku raportu o ilości SZWO wyprodukowanej, użytej w procesie, przywiezionej do UE oraz wywiezionej z UE w poprzednim roku kalendarzowym sporządzonego na formularzu (zobacz poniżej) dostępnym również na stronie internetowej ODS Komisji Europejskiej. Poza tym każde przedsiębiorstwo/ca, które niszczy SZWO, ma obowiązek przekazania raportu o ilości zniszczonej substancji.

Jak raportować o SZWO zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009?


Więcej informacji znajduje się: