English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Bukowska. W. Bukowski, H. Galina, A. Sztycharz

Kinetyka reakcji kwasu metakrylowego z dianową żywicą epoksydową

Polimery 2000, nr 2, 109


Streszczenie

Zbadano kinetykę reakcji kwasu metakrylowego (KM) z "Epidianem 6" prowadzonej w obecności octanu chromu (III) jako katalizatora. Zaproponowano model kinetyczny procesu i obliczono stałe szybkości reakcji (tabela 1). Przedyskutowano też mechanizm badanej reakcji [równania (5)–(7)]. Przedstawiono przykład modelowania profilu temperaturowego syntezy (tabela 2). Na podstawie adduktu KM z "Epidianem 6" otrzymano szereg żywic winyloestrowych o małej (25% mas.) zawartości styrenu i określono ich gęstość, lepkość oraz reaktywność (tabela 3).
Słowa kluczowe: żywice winyloestrowe, reakcja kwasu metakrylowego z żywicą epoksydową, octan chromu (III) jako katalizator, kinetyka i mechanizm reakcji, modelowanie syntezy, właściwości żywic
A. Bukowska. W. Bukowski, H. Galina, A. Sztycharz (367.3 KB)
Kinetyka reakcji kwasu metakrylowego z dianową żywicą epoksydową