English version
Drukuj

Rewulkanizacja rozdrobnionych odpadów gumy z opon samochodowych

Przedmiotem oferty są wyroby użytkowe wytwarzane z rozdrobnionych mechanicznie odpadów gumowych ze zużytych opon samochodowych lub innych rozdrobionych odpadów gumowych rewulkanizowanych ponownie przy użyciu siarki.


Krótki opis procesu

Płyty gumowe z rozdrobnionych odpadów gumowych są otrzymywane opracowaną metodą ponownej ich wulkanizacji siarką z zastosowanie techniki prasowania.


Zalety oferowanej technologii

Wyniki wstępnych badań właściwości mechanicznych i odporności na ścieranie kompozytów tylko nieznacznie różnią się od charakterystyki gumy pierwotnej.


Aparatura

  • mieszalnik,
  • prasa hydrauliczna.


Stan zaawansowania prac

Skala laboratoryjna.


Zdolność patentowa

Pat. pol. 207075 (2010) „Sposób wytwarzania wyrobów użytkowych z odpadów gumowych”.


Konkurencyjność rynku

Niewystarczająca oferta recyklingu stale zwiększającej się ilości zwulkanizowanych odpadów, szczególnie zużytych opon samochodowych.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Częściowe finansowanie prac badawczych. Pomoc w wykonaniu próby prasowania większych kształtek.


Kontakt

dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP

tel. +48 (22) 568 24 91, +48 (22) 568 28 93
faks +48 (22) 568 21 84