English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

V. Ducháček, A. Kuta, J. Šimek

Rola tytanianów i cyrkonianów alkoksylowych jako wielofunkcyinych

dodatków do polimerów (j. ang.)

Polimery 2004, nr 3, 159


Streszczenie

W artykule przeglądowym scharakteryzowano kilka funkcji spełnianych w polimerach przez wymienione w tytule związki o wzorze ogólnym (I). Mogą one stanowić promotory adhezji w układach polimerowych zawierających napełniacze organiczne bądź nieorganiczne. W przeciwieństwie do alkoksysilanów [wzór (II)] nie wymagają przy tym udziału wody hydrolizującej w silanach grupy alkoksylowe, a znacznie ułatwiają powstawanie mieszanek polimerowych (rys. 7) oraz polepszają ich przetwarzalność. Polimery otrzymywane pod wpływem tytanocenowych i cyrkonocenowych katalizatorów charakteryzują się wyraźnie lepszymi właściwościami mechanicznymi niż odpowiednie polimery powstające wobec katalizatorów Zieglera–Natty (rys. 2-6). Istnieją wreszcie doniesienia literaturowe świadczące o możliwości wykorzystania omawianej grupy związków w charakterze środków sieciujących.


Słowa kluczowe: tytaniany alkoksylowe, cyrkoniany alkoksylowe, promotory adhezji, katalizatory, środki sieciujące, mechaniczne i przetwórcze właściwości polimerów


V. Ducháček, A. Kuta, J. Šimek (581.9 KB)
Rola tytanianów i cyrkonianów alkoksylowych jako wielofunkcyjnych dodatków do polimerów (j. ang.)