English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Maciejewski, I. Dąbek, B. Marciniec

Silanowe środki wiążące. Cz. IX. Epoksyfunkcyjne karbosilany

Polimery 2004, nr 10, 677


Streszczenie

Epoksyfunkcyjne karbosilany stanowią kolejną grupę silanowych środków wiążącycych, które dzięki swojej budowie, a tym samym właściłwościom znajdują zastosowanie jako czynniki sieciujące, promotory adhezji oraz modyfikatory napełniaczy i powierzchni mineralnych. Przedstawiono metody syntezy, właściwości i charakterystykę, a także główne kierunki zastosowań epoksyfunkcyjnych karbosilanów, w szczególności 3-glicydoksypropylotrialkoksysilanów i ß-(3,4-epoksycykloheksylo)etylotrialkoksysilanów. Pierwsze z tych związków są wykorzystywane przede wszystkim w roli silanowych środków wiążących, natomiast drugie jako modyfikatory polimerów. Opracowana przez autorów technologia syntezy 3-glicydoksypropylotrietoksysilanu, oparta na katalitycznym procesie hydrosililowania eteru allilowo-glicydylowego, stanowi podstawę produkcji tego silanu w P.I.W. Unisil w Tarnowie.


Słowa kluczowe: epoksyfunkcyjne karbosilany, hydrosililowanrie, środki wiążące, promotory adhezji, czynniki sieciujące

H. Maciejewski, I. Dąbek, B. Marciniec (108.2 KB)
Silanowe środki wiążące. Cz. IX. Epoksyfunkcyjne karbosilany