English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Duda

Stereokontrolowana polimeryzacja chiralnych monomerów heterocyklicznych

Polimery 2004, nr 7-8, 469


Streszczenie

W artykule przeglądowym obejmującym 80 odnośników literaturowych omówiono stereokontrolowane [stereoselektywną (chirogeniczną, prowadzącą do powstaniarlacematu) i stereoelektywną (asymetryczną, prowadzącą do zróznicowania enancjomerycznego)] polimeryzacje z otwarciem pierścienia chiralnych: oksiranów, tiiranów, laktonów, dilaktydów i N-karboksybezwodników α-aminokwasów. Przebieg powyższych enancjokontrolowanych polimeryzacji przeanalizowano w ujęciu kontroli przyłączenia cząsteczki monomeru zadanej przez konfigurację ostatniej jednostki monomeryczncj w rosnącym łańcuchu lub przez konfigurację chiralnego ligandu w aktywnym centrum. Przedyskutowano także możliwość tworzenia uporządkowanych struktur wyższego rzędu przez powstałe na podstawie chiralnych monomerów heterocyklicznych izotaktyczne i czynne optycznie makrocząsteczki.


Słowa kluczowe: chiralne monomery heterocykliczne, dilaktydy, N-karboksybezwodniki α-aminokwasów, laktony, tiirany, oksirany, polimeryzacja z otwarciem pierścienia, polimeryzacja stereoelektywna, polimeryzacja stereoselektywna

A. Duda (1.61 MB)
Stereokontrolowana polimeryzacja chiralnych monomerów heterocyklicznych