English version
Drukuj

Strategia HR

HR Excellence in research

HR EXCELLENCE IN RESEARCH


Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego dostrzega istotny wpływ realizacji założeń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na zapewnienie wysokiej jakości środowiska pracy oraz prowadzonych badań naukowych. Instytut rozpoczął proces implementacji zapisów Kodeksu i Karty, składając 4 maja 2015 r. deklarację poparcia dla zasad zawartych w tych dokumentach.


Po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny przygotowanej przez Instytut Strategii HR dla Naukowców, 16 grudnia 2016 r. Komisja Europejska przekazała decyzję o przyznaniu Instytutowi Chemii Przemysłowej Logo HR Excellence in Research.

IChP jest trzecim instytutem badawczym w Polsce, który uzyskał prawo do jego używania.


Więcej informacji na temat polskich instytucji odznaczonych logo HR Excellence in Research można znaleźć nastronie:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#show_POLAND


Declaration Industrial Chemistry Research Institute Poland (425.7 KB)
Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (866.7 KB)
HR Strategy (629 KB)
HR STRATEGY INTERNAL GAP ANALYSIS AND ACTION PLAN (300.6 KB)
ACTION PLAN FOR 2019-2021 (252.3 KB)
OTMR checlist (304 KB)